Tag Archives: Biolin

Phương Pháp Quản Lý Chất Lượng Tốt Nước Ao Nuôi Tôm

Chất lượng nước là yếu tố vô cùng quan trọng khi nuôi tôm vì chính nó quyết định hiệu quả của thức ăn, tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm. Để tôm phát triển khỏe mạnh thì nước phải sạch, không ô nhiễm, các thông số sinh hóa lý cân bằng. Nhằm […]

error: Content is protected !!