Về Bio-QC

Thế giới có phát triển như vũ bão thì con người cũng không vượt qua được nhu cầu căn bản nhất là “Ăn”, hiện nguồn lương thực thực phẩm ở Việt Nam không thiết nhưng liệu có nhiều tồn dư kháng sinh/ thuốc bảo vệ thực vật hay các chất độc hại khác, xã hội càng văn minh thì con người càng coi trọng sức khỏe, những thứ ăn vào càng được lựa chọn kỹ lưỡng và tìm hiểu nguồn gốc.

Chính vì vậy sản phẩm vi sinh trong nuôi trồng thủy hải sản giúp cho người nuôi tôm hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi trồng và tăng năng suất nuôi trồng bằng các loại vi sinh tăng chuyển hóa thứ ăn, vi sinh ăn thức ăn thừa tạo lại nguồn thức ăn cho tôm và tái sử dụng nguồn nước.

Ngành nông nghiệp ở Việt Nam còn hoạt động thủ công và sức người là chủ yếu nếu vận dụng khoa học kỹ thuật bằng sinh học và năng lượng/ thiết bị tự động hóa giúp cải tiến quá trình nuôi trồng và hạn chế tối đa việc sử dụng chất bảo vệ thực vật trong ngành nông nghiệp.

Tiền đề của QC-BIO là các đối tác đã có sẵn của QCVN làm trong mảng môi trường, trước nay môi trường chưa được kiểm soát chặt chẽ nên việc xả thải ra môi trường gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước đáng báo động, thì các sản phẩm vi sinh cũng góp phần hạn chế được tác tác nhân gây ô nhiễm môi trường.

Tải catalouge sản phẩm

Tầm nhìn

Tôn vinh giá trị: Chúng tôi tạo lập môi trường tôn vinh các giá trị nhân bản và giá trị trí thức của mỗi thành viên, làm nền tảng xây dựng văn hóa QCVN và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tri thức với những giá trị sống, giá trị cao đẹp của mỗi thành viên được QCVN ghi nhận. Trân quý và tưởng thưởng xứng đáng cho mọi thành viên xuất sắc.

Phụng sự xã hội: Chúng tôi ra đời và phát triển nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng chung tay, bảo vệ môi trường sống, môi trường lao động và sức khỏe của con người.

Giữ gìn danh tiếng: Chúng tôi giữ gìn danh tiếng để trở thành lẽ sống của tổ chức. Mỗi thành viên đều phải nhận thức về việc giữ gìn danh dự và danh tiếng của công ty.

Sứ mệnh

Bảo vệ hệ sinh thái bao gồm: môi trường sống, sức khỏe con người trong lĩnh vực dịch vụ phân tích nước và quan trắc môi trường lao động, kiểm nghiệm thực phẩm.

Giá Trị Cốt Lõi

Trung thực – Hiệu quả – Năng suất cao

Một số hình ảnh cơ sở sản xuất của Bio-QC

Tiêu chuẩn ISO 17025:2017 đã được áp dụng và thực thi cho phòng thí nghiệm chủng vi sinh vật. Sử dụng khoa học kĩ thuật công nghệ cao bằng ứng dụng thành công và hiệu quả công nghệ sinh học, công nghiệp tự động hóa trong nông nghiệp và các sản phẩm khác bảo vệ môi trường, tái chế nguồn phế phẩm thành tài nguyên.

Tại sao lựa chọn sản phẩm của Bio-QC

Sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm phục vụ cho việc bảo vệ môi trường. Chúng tôi bán giải pháp.

Brochure sản phẩm